Thumb_b986e23512c1edb420f3355a5c152d2d

Poznaj jakość TORK

Podzieliliśmy gamę produktów Tork w sposób prosty i logiczny, aby stworzyć przejrzysty obraz naszegoasortymentu
Thumb_1f6517efa36cbb1fa324a1504cbbec2a

Kolory dekoracyjne TORK

Oferujemy Państwu produkty z eleganckim dekorem na najlepszych jakościowo produktach.
Thumb_fbfa533e1b3bd992849a6e53a4424c1b

Wycieranie i czyszczenie

Zidentyfikuj zadanie, a następnie znajdź odpowiedni produkt.

Dozownik ścienny do czyściw w małych i dużych rolach w systemie W1 czerwono-czarny

652108 Tork dozownik ścienny do czyściw w roli czerwono-czarny W1

652108 Tork dozownik ścienny do czyściw w roli czerwono-czarny W1

brutto: 298,72 zł
(netto: 242,86 zł)
Do koszyka