Certyfikacja produktów higienicznych Tork - wysoka jakość oraz ekologiczne myślenie.

Ekologia przede wszystkim

W XII wieku na temat wpływu człowieka na środowisko powiedziano niemal wszystko. Nigdy dotąd zmiany w przyrodzie nie zachodziły w tak szybkim tempie. Następują one bowiem wprost proporcjonalnie do poziomu rozwoju przemysłu. Wszystko to odbywa się w zasięgu wzroku człowieka, a więc nikogo nie powinno dziwić, że społeczeństwo zwraca coraz większą uwagę na takie aspekty jak na przykład poziom jakości powietrza w obszarach zamieszkanych. Jednak na temat ekologii trzeba spojrzeć znacznie szerzej. Wiele procesów mających nie mniejszy wpływ na nasze życie zachodzi w najróżniejszych zakątkach globu. Świadome tego faktu osoby, odpowiedzialne za funkcjonowanie marki Essity, każdego roku kładą szczególny nacisk, by produkty Tork odpowiadały najbardziej restrykcyjnym normom ekologicznym na rynku. Aby umożliwić odbiorcom swojej oferty zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, podejmują wszelkie niezbędne działania, by rzeczywistą jakość oferowanego asortymenty oraz odpowiedzialne podejście do tematu zrównoważonego rozwoju potwierdzały liczne, międzynarodowe certyfikaty.

Linie produktów przyjaznych dla środowiska naturalnego

W jaki sposób można dbać o środowisko?

Chociaż kwestia ochrony przyrody stanowi integralną część działania marki Essity od samych początków jej powstania, to rok 2018 okazał się kluczowy. To właśnie wówczas firma opracowała aktualną strategię, której przyświecają takie cele, jak obniżenie śladu węglowego oraz pozyskiwanie 100% włókien ze zrównoważonych upraw. Firma zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze zużycia energii o 25%. Innym celem jest także, aby 100% drewnopochodnych surowców, wykorzystywanych przy tworzeniu produktów Tork pochodziło ze źródeł posiadających certyfikat FSC. Postanowienia te zostały zatwierdzone przez Science Based Targets i mają został wprowadzone w życie przed 2030 rokiem. Jednak już obecnie warto zwracać uwagę na oznaczenia, jakie znaleźć można na produktach Tork, a których znaczenie omówimy.

Certyfikaty jakości oraz zrównoważonego rozwoju

Jednym z najistotniejszych wyróżnień, jakie mogą uzyskać środki higieniczne jest certyfikat FSC (Forest Stewardship Council). To niezależne potwierdzenie odpowiedzialnego pozyskiwania drewna oraz materiałów z włókien drzewnych. Oznaczenie to cieszy się najwyższym uznaniem wśród certyfikatów dotyczących ochrony lasów, terenów o dużym znaczeniu środowiskowo-kulturowym, a także siedlisk zwierząt, praw człowieka czy ochrony ludów tubylczych.

Certyfikat kompostowalności dotyczy z kolei produktów, których naturalny rozkład następuje w miejskich lub przemysłowych obiektach aerobowych. Takim oznaczeniem pochwalić się mogą między innymi linie serwetek marki Tork – Advanced oraz Universal.

Niezwykle popularnym w Europie jest oznaczenie Green Seal, które określa dokładne wymagania środowiskowe, zdrowotne oraz społeczne produktów higienicznych dla rynków detalicznych oraz instytucjonalnych. Dotyczy ono odpowiedzialnego podejścia do całego „cyklu życia” towarów, począwszy od procesu produkcji, poprzez użytkowanie, a kończąc na utylizacji.

Kolejnym wyróżnieniem, jaki uzyskać mogą środki higieny jest EcoLogo. Oznaczenie to odnosi się do spełnienia przez dany produkt standardów papieru sanitarnego UL 175, których celem jest ograniczenie wpływu na środowisko naturalne. Normy dotyczą produktów pochodzących z recyklingu oraz procesów wybielania bez użycia chloru. Kryteria oceny obejmują wszystkie czynniki na etapach produkcji i użytkowania, skupiając się na zawartości ścieków, redukcji odpadów stałych oraz ilości zużytej energii.

Większość osób związanych z branżą czystości kojarzy zapewne certyfikat Nordic Ekolabel. Nordycki Łabędź jest bowiem jedną z najbardziej znanych etykiet jakości oraz odpowiedniego podejścia do tematu ekologii. Aby uzyskać to oznaczenie, produkty muszą spełnić najwyższe kryteria środowiskowe, zaś oceniane są na podstawie trafności, potencjału oraz sterowności. Certyfikat ten posiadają między innymi ekologiczne mydła dostępne w ofercie dystrybutora produktów Tork na rynku polskim.

Normy i certyfikaty jakości produktów higienicznych

Etykiety odpowiedzialności społecznej = świadomy wybór

Innym z działań, o którym warto wspomnieć jest fakt, że Tork oraz Essity zainwestowały w technologię, która umożliwia wytwarzanie włókien tkankowych z odnawialnej słomy pszenicznej, której ponad połowa zasobów się dotąd marnowała. Dzięki budowie zrównoważonego zakładu produkcji włókien alternatywnych miazga wytwarzana będzie ze słomy pszenicznej pochodzącej od lokalnych rolników. To innowacyjne rozwiązanie, tworzące obieg zamknięty pozwoli znacząco poprawić ogólny wpływ produktów na otoczenie.

Wszystkie te działania oraz certyfikaty mają na celu sprawienie, aby zarówno firma, jak i użytkownicy jej produktów mogli w jak największym stopniu przyczynić się do ograniczenia degradacji środowiska naturalnego. Warto wybierać asortyment marki Tork, dzięki któremu możliwe będzie pozostawienie planety w niezmienionym stanie dla kolejnych pokoleń. Jest to wartość sama w sobie, na której skorzystają wszyscy.

Źródło: Tork